Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) polonistykę
b) chemię
c) historię
d) germanistykę
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Próba Rozbrojeniowa
b) Polska Partia Robotnicza
c) Polski Proces Reformy
d) Polska Partia Reformatorów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Andrzej, Arkadiusz i Julek
b) Marek, Andrzej, Arkadiusz
c) Artur, Marek i Julek
d) Julek, Arkadiusz i Bogdan
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1943
b) W 1942
c) W 1944
d) W 1941
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Ukraińcy
b) Niemcy
c) Polacy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) niesprawiedliwością
b) upadkiem wiary
c) religią
d) mistyką
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
b) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
c) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
d) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład przemysłowy
b) zakład budowlany
c) fabryka
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie


Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) bezdusznym nacjonalizmie
b) powstaniu światowych koncernów
c) europejskiej kulturze
d) antysemityzmie
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) wolność
c) jedzenie
d) klęska hitlerowców
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Pawiaku
b) na Harmenzach
c) w obozie amerykańskim
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Pokolenie"
b) "Ludzie i świat"
c) "Coraz dalej"
d) „Gdziekolwiek ziemia…”
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) stołówka obozowa
b) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
c) oddział robotniczy
d) grupa Żydów
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) zemścić się na oprawcach
c) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
d) oskarżać hitlerowców
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał dekalog moralny bohaterów
b) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
d) nie opisywał suchej rzeczywistości
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
b) dom publiczny w obozie
c) miejsce wymiany towarów w obozie
d) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) więźniowie opisani są jako grupa
b) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
c) opisani są przede wszystkim oprawcy
d) opisany jest jeden więzień
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) urządzenie łapanki
b) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
c) otoczenie getta
d) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) wykładał na uniwersytecie
b) nie miał stałego zajęcia
c) był magazynierem
d) pracował na budowie
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) inaczej blokowy
b) sanitariusz w szpitalu
c) pomocnik kapo
d) Vorarbeiter
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) magazynier
b) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
c) pomocnik kapo
d) blokowy
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tunią
b) Maryśką
c) Tuśką
d) Marianną
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
c) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
d) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) bochenka chleba
b) buraka
c) zupy z kotła
d) trucizny
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
b) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
c) dążył do obiektywizmu
d) ujawniał swoje uczucia i emocje
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1933-45 i hitlerowski terror
b) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
c) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
d) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) kosztowności
b) pieniądze
c) nowe ubrania
d) jedzenie
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) zachowują swoje zasady do końca
d) nie mają żadnych zasad
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) We Lwowie
b) W Wilnie
c) W Warszawie
d) W Krakowie
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) przeżycie
b) ucieczka
c) zdobycie pożywienia
d) śmierć
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) niemieckie obozy przejściowe
b) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
c) obozy dla hitlerowców
d) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
c) obozowy szpital
d) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) na Pawiaku
b) w Ravensbruck
c) w Oświęcimiu
d) w majątku na Harmenzach
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Zbigniew Namokel
b) Żyd Mławski
c) urzędnik Szrajer
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) odczłowieczenie
b) kult smierci
c) uprzedmiotowienie
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
b) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
c) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
d) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem niezauważalnym przez innych
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Marek
b) Andrzej
c) Arkadiusz
d) Julek
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Andrzej Wajda
b) Jerzy Hoffman
c) Janusz Kijowski
d) Jerzy Andrzejewski
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) zawsze podlegają jednolitej ocenie
b) są postaciami archetypowymi
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) są albo dobre albo złe
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Matura na Targowej"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) stosowania techniki kontrastu
b) opisów przyrody
c) opisów turpistycznych
d) opisów naturalistycznych
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
b) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
b) rozstrzelanie części więźniów
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
d) wybór najsilniejszych więźniów
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) podczas transportu więźniów
b) na Pawiaku
c) w getcie
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
b) zbyt łagodny opis obozowego życia
c) pominięcie ważnych obozowych faktów
d) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje potrącony przez dorożkę
b) zostaje wypuszczony z więzienia
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) apelem
b) inscenizacją
c) dając przepustki więźniom
d) honorową salwą
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek Auschwitzu
b) człowiek obozowy
c) człowiek zlagrowany
d) człowiek z podwójną moralnością
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) krematorium
b) łaźnia
c) blok
d) stróżówka
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1960
b) 1980
c) 1970
d) 1950
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wróg polskości
b) ludobójca
c) zbrodniarz
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z matematyki
c) Z chemii
d) Z fizyki
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument zwolnieniający z więzienia
b) dokument z przepustką
c) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
d) dzień odpoczynku
Rozwiązanie

Tagi: