strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/ob/ ----------------
 Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) jedzenie
c) klęska hitlerowców
d) wolność
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) apelem
b) dając przepustki więźniom
c) inscenizacją
d) honorową salwą
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
b) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Maryśką
b) Tuśką
c) Marianną
d) Tunią
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje potrącony przez dorożkę
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) We Lwowie
b) W Wilnie
c) W Warszawie
d) W Krakowie
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) urządzenie łapanki
b) otoczenie getta
c) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
d) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Andrzejewski
b) Jerzy Hoffman
c) Janusz Kijowski
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie


FLEGER to:
a) inaczej blokowy
b) pomocnik kapo
c) sanitariusz w szpitalu
d) Vorarbeiter
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) zachowują swoje zasady do końca
b) nie mają żadnych zasad
c) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
d) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Żydzi
b) Ukraińcy
c) Polacy
d) Niemcy
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) obozy dla hitlerowców
b) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
c) niemieckie obozy przejściowe
d) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Harmenzach
b) w obozie amerykańskim
c) w Oświęcimiu
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) buraka
b) bochenka chleba
c) trucizny
d) zupy z kotła
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) śmierć
b) zdobycie pożywienia
c) przeżycie
d) ucieczka
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
d) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1941
b) W 1944
c) W 1943
d) W 1942
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
c) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
d) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
c) pomocnik kapo
d) magazynier
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument zwolnieniający z więzienia
b) dzień odpoczynku
c) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
d) dokument z przepustką
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w getcie
b) podczas transportu więźniów
c) w Oświęcimiu
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Żyd Mławski
b) Zbigniew Namokel
c) urzędnik Szrajer
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) krematorium
b) stróżówka
c) łaźnia
d) blok
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) był magazynierem
b) nie miał stałego zajęcia
c) pracował na budowie
d) wykładał na uniwersytecie
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) nie opisywał suchej rzeczywistości
c) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
d) osądzał dekalog moralny bohaterów
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) ludobójca
b) wróg polskości
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zbrodniarz
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek zlagrowany
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek Auschwitzu
d) człowiek obozowy
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) odczłowieczenie
b) uprzedmiotowienie
c) kult smierci
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z fizyki
c) Z matematyki
d) Z chemii
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Artur, Marek i Julek
b) Julek, Arkadiusz i Bogdan
c) Andrzej, Arkadiusz i Julek
d) Marek, Andrzej, Arkadiusz
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) niepodlegają jednolitej ocenie
b) są albo dobre albo złe
c) są postaciami archetypowymi
d) zawsze podlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) dom publiczny w obozie
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) chemię
b) germanistykę
c) historię
d) polonistykę
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polski Proces Reformy
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polska Próba Rozbrojeniowa
d) Polska Partia Robotnicza
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) „Gdziekolwiek ziemia…”
b) "Ludzie i świat"
c) "Coraz dalej"
d) "Pokolenie"
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład budowlany
b) fabryka
c) zakład przemysłowy
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisani są przede wszystkim oprawcy
b) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
c) opisany jest jeden więzień
d) więźniowie opisani są jako grupa
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
b) wybór najsilniejszych więźniów
c) rozstrzelanie części więźniów
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) stosowania techniki kontrastu
c) opisów turpistycznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) grupa Żydów
c) oddział robotniczy
d) stołówka obozowa
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) kosztowności
c) nowe ubrania
d) pieniądze
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
b) oskarżać hitlerowców
c) zemścić się na oprawcach
d) milczeć
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) europejskiej kulturze
b) powstaniu światowych koncernów
c) bezdusznym nacjonalizmie
d) antysemityzmie
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
b) zbyt łagodny opis obozowego życia
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) pominięcie ważnych obozowych faktów
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Andrzej
b) Marek
c) Arkadiusz
d) Julek
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Oświęcimiu
b) w Ravensbruck
c) na Pawiaku
d) w majątku na Harmenzach
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) mistyką
b) religią
c) niesprawiedliwością
d) upadkiem wiary
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1980
b) 1960
c) 1950
d) 1970
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem niezauważalnym przez innych
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
b) dążył do obiektywizmu
c) ujawniał swoje uczucia i emocje
d) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
b) komando pracujące w krematorium
c) obozowy szpital
d) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: