Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Borowski nie był więźniem:
a) w Ravensbruck
b) w majątku na Harmenzach
c) na Pawiaku
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
„Zauna” to:
a) stróżówka
b) krematorium
c) blok
d) łaźnia
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) pomocnik kapo
c) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
d) magazynier
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
b) dążył do obiektywizmu
c) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
d) ujawniał swoje uczucia i emocje
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) Żyd Mławski
b) urzędnik Szrajer
c) zecer Kowalski
d) Zbigniew Namokel
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
b) otoczenie getta
c) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
d) urządzenie łapanki
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
b) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
c) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
b) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
c) lata 1933-45 i hitlerowski terror
d) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) inaczej blokowy
b) sanitariusz w szpitalu
c) pomocnik kapo
d) Vorarbeiter
Rozwiązanie


Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) ludobójca
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wróg polskości
d) zbrodniarz
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
d) wybór najsilniejszych więźniów
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Próba Rozbrojeniowa
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polski Proces Reformy
d) Polska Partia Robotnicza
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "Śmierć powstańca"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1941
b) W 1942
c) W 1944
d) W 1943
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) antysemityzmie
b) powstaniu światowych koncernów
c) bezdusznym nacjonalizmie
d) europejskiej kulturze
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) stosowania techniki kontrastu
b) opisów naturalistycznych
c) opisów przyrody
d) opisów turpistycznych
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
b) zostaje potrącony przez dorożkę
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje wypuszczony z więzienia
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek Auschwitzu
b) człowiek obozowy
c) człowiek z podwójną moralnością
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
b) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
c) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
d) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) oddział robotniczy
c) stołówka obozowa
d) grupa Żydów
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Niemcy
b) Polacy
c) Ukraińcy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) religią
b) mistyką
c) niesprawiedliwością
d) upadkiem wiary
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tuśką
b) Marianną
c) Tunią
d) Maryśką
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są albo dobre albo złe
b) zawsze podlegają jednolitej ocenie
c) są postaciami archetypowymi
d) niepodlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) uprzedmiotowienie
b) odczłowieczenie
c) kult smierci
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
b) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
c) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
d) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Arkadiusz
b) Julek
c) Marek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) śmierć
b) zdobycie pożywienia
c) ucieczka
d) przeżycie
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) oskarżać hitlerowców
c) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
d) zemścić się na oprawcach
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument zwolnieniający z więzienia
b) dzień odpoczynku
c) dokument z przepustką
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z fizyki
b) Z matematyki
c) Z chemii
d) Z polskiego
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisani są przede wszystkim oprawcy
b) opisany jest jeden więzień
c) więźniowie opisani są jako grupa
d) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
b) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
c) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
d) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) nowe ubrania
b) pieniądze
c) kosztowności
d) jedzenie
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) niemieckie obozy przejściowe
b) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
c) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
d) obozy dla hitlerowców
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) honorową salwą
b) apelem
c) inscenizacją
d) dając przepustki więźniom
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) pracował na budowie
b) nie miał stałego zajęcia
c) był magazynierem
d) wykładał na uniwersytecie
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Artur, Marek i Julek
b) Andrzej, Arkadiusz i Julek
c) Marek, Andrzej, Arkadiusz
d) Julek, Arkadiusz i Bogdan
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) gospodarstwo rolne
b) zakład budowlany
c) fabryka
d) zakład przemysłowy
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Wilnie
b) W Krakowie
c) W Warszawie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) „Gdziekolwiek ziemia…”
b) "Ludzie i świat"
c) "Pokolenie"
d) "Coraz dalej"
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) na Pawiaku
b) w Oświęcimiu
c) podczas transportu więźniów
d) w getcie
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) obozowy szpital
c) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
d) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) nie mają żadnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) zachowują swoje zasady do końca
d) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Janusz Kijowski
b) Jerzy Hoffman
c) Jerzy Andrzejewski
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Pawiaku
b) w obozie amerykańskim
c) na Harmenzach
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie opisywał suchej rzeczywistości
b) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) pominięcie ważnych obozowych faktów
b) zbyt łagodny opis obozowego życia
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) dom publiczny w obozie
b) miejsce wymiany towarów w obozie
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Matura na Targowej"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) buraka
b) trucizny
c) bochenka chleba
d) zupy z kotła
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem niezauważalnym przez innych
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) polonistykę
b) germanistykę
c) historię
d) chemię
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1950
b) 1970
c) 1980
d) 1960
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) klęska hitlerowców
b) ucieczka
c) wolność
d) jedzenie
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Matura na Targowej"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: