Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) apelem
b) dając przepustki więźniom
c) inscenizacją
d) honorową salwą
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów przyrody
b) opisów naturalistycznych
c) opisów turpistycznych
d) stosowania techniki kontrastu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
FLEGER to:
a) sanitariusz w szpitalu
b) pomocnik kapo
c) Vorarbeiter
d) inaczej blokowy
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Krakowie
b) W Wilnie
c) W Warszawie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Matura na Targowej"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) pomocnik kapo
c) magazynier
d) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Marek
b) Julek
c) Andrzej
d) Arkadiusz
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dzień odpoczynku
b) dokument z przepustką
c) dokument zwolnieniający z więzienia
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) upadkiem wiary
b) niesprawiedliwością
c) mistyką
d) religią
Rozwiązanie


Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek Auschwitzu
b) człowiek zlagrowany
c) człowiek obozowy
d) człowiek z podwójną moralnością
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) bochenka chleba
b) zupy z kotła
c) buraka
d) trucizny
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Ravensbruck
b) w Oświęcimiu
c) w majątku na Harmenzach
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w Oświęcimiu
b) podczas transportu więźniów
c) w getcie
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) wykładał na uniwersytecie
b) pracował na budowie
c) nie miał stałego zajęcia
d) był magazynierem
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) oskarżać hitlerowców
b) milczeć
c) zemścić się na oprawcach
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) oddział robotniczy
b) grupa Żydów
c) stołówka obozowa
d) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje rozstrzelany
c) zostaje potrącony przez dorożkę
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał dekalog moralny bohaterów
b) nie opisywał suchej rzeczywistości
c) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
d) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kanada to:
a) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
b) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
c) komando pracujące w krematorium
d) obozowy szpital
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) urządzenie łapanki
b) otoczenie getta
c) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
d) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) bezdusznym nacjonalizmie
b) europejskiej kulturze
c) powstaniu światowych koncernów
d) antysemityzmie
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
c) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
d) lata 1933-45 i hitlerowski terror
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Artur, Marek i Julek
b) Marek, Andrzej, Arkadiusz
c) Julek, Arkadiusz i Bogdan
d) Andrzej, Arkadiusz i Julek
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) śmierć
c) przeżycie
d) zdobycie pożywienia
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) chemię
b) polonistykę
c) germanistykę
d) historię
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) nowe ubrania
b) jedzenie
c) kosztowności
d) pieniądze
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) w obozie amerykańskim
b) na Pawiaku
c) w Oświęcimiu
d) na Harmenzach
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polski Proces Reformy
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polska Próba Rozbrojeniowa
d) Polska Partia Robotnicza
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
b) więźniem niezauważalnym przez innych
c) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Matura na Targowej"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
b) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
c) dążył do obiektywizmu
d) ujawniał swoje uczucia i emocje
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z matematyki
b) Z polskiego
c) Z chemii
d) Z fizyki
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisany jest jeden więzień
b) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
c) opisani są przede wszystkim oprawcy
d) więźniowie opisani są jako grupa
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Coraz dalej"
b) "Pokolenie"
c) „Gdziekolwiek ziemia…”
d) "Ludzie i świat"
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) niemieckie obozy przejściowe
c) obozy dla hitlerowców
d) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Niemcy
b) Polacy
c) Żydzi
d) Ukraińcy
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są postaciami archetypowymi
b) są albo dobre albo złe
c) zawsze podlegają jednolitej ocenie
d) niepodlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) odczłowieczenie
b) uprzedmiotowienie
c) kult smierci
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) stróżówka
b) blok
c) łaźnia
d) krematorium
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład przemysłowy
b) zakład budowlany
c) fabryka
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) wybór najsilniejszych więźniów
b) rozstrzelanie części więźniów
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Janusz Kijowski
b) Andrzej Wajda
c) Jerzy Andrzejewski
d) Jerzy Hoffman
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
c) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
d) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1941
b) W 1942
c) W 1943
d) W 1944
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) jedzenie
b) klęska hitlerowców
c) ucieczka
d) wolność
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) zecer Kowalski
b) Żyd Mławski
c) Zbigniew Namokel
d) urzędnik Szrajer
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1970
b) 1960
c) 1950
d) 1980
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbrodniarz
c) ludobójca
d) wróg polskości
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) nie mają żadnych zasad
b) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
c) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
d) zachowują swoje zasady do końca
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tunią
b) Marianną
c) Maryśką
d) Tuśką
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
b) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
c) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
d) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) dom publiczny w obozie
b) miejsce wymiany towarów w obozie
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
b) zbyt łagodny opis obozowego życia
c) pominięcie ważnych obozowych faktów
d) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: