Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Vorarbeiter to:
a) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
b) blokowy
c) pomocnik kapo
d) magazynier
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
d) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1980
b) 1970
c) 1960
d) 1950
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) niepodlegają jednolitej ocenie
b) są postaciami archetypowymi
c) są albo dobre albo złe
d) zawsze podlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
c) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) zupy z kotła
b) trucizny
c) buraka
d) bochenka chleba
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w Oświęcimiu
b) podczas transportu więźniów
c) na Pawiaku
d) w getcie
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument z przepustką
b) dzień odpoczynku
c) dokument zwolnieniający z więzienia
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie


Borowski nie był więźniem:
a) w Oświęcimiu
b) w majątku na Harmenzach
c) w Ravensbruck
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1943
b) W 1942
c) W 1941
d) W 1944
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) ludobójca
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wróg polskości
d) zbrodniarz
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) zmartwychstanie
b) kult smierci
c) odczłowieczenie
d) uprzedmiotowienie
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) germanistykę
b) polonistykę
c) chemię
d) historię
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Reformatorów
b) Polski Proces Reformy
c) Polska Próba Rozbrojeniowa
d) Polska Partia Robotnicza
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
c) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
d) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) urzędnik Szrajer
b) zecer Kowalski
c) Zbigniew Namokel
d) Żyd Mławski
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) kosztowności
b) jedzenie
c) pieniądze
d) nowe ubrania
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1933-45 i hitlerowski terror
b) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
c) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
d) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) nie mają żadnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) zachowują swoje zasady do końca
d) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Andrzejewski
b) Jerzy Hoffman
c) Janusz Kijowski
d) Andrzej Wajda
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) obozy dla hitlerowców
b) niemieckie obozy przejściowe
c) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
d) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) bezdusznym nacjonalizmie
b) powstaniu światowych koncernów
c) europejskiej kulturze
d) antysemityzmie
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Ludzie, którzy szli"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) wybór najsilniejszych więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
c) rozstrzelanie części więźniów
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Julek, Arkadiusz i Bogdan
b) Andrzej, Arkadiusz i Julek
c) Artur, Marek i Julek
d) Marek, Andrzej, Arkadiusz
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) „Gdziekolwiek ziemia…”
b) "Pokolenie"
c) "Coraz dalej"
d) "Ludzie i świat"
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Żydzi
b) Ukraińcy
c) Niemcy
d) Polacy
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tunią
b) Marianną
c) Tuśką
d) Maryśką
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z chemii
c) Z matematyki
d) Z fizyki
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) jedzenie
b) klęska hitlerowców
c) wolność
d) ucieczka
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) łaźnia
b) blok
c) krematorium
d) stróżówka
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
b) opisani są przede wszystkim oprawcy
c) opisany jest jeden więzień
d) więźniowie opisani są jako grupa
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) dom publiczny w obozie
c) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
d) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
b) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) więźniem niezauważalnym przez innych
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące w krematorium
b) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
c) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
d) obozowy szpital
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zastrzelono ją podczas łapanki
b) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
c) zakatowano ją na Pawiaku
d) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
b) otoczenie getta
c) urządzenie łapanki
d) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Warszawie
b) W Wilnie
c) W Krakowie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów przyrody
b) stosowania techniki kontrastu
c) opisów naturalistycznych
d) opisów turpistycznych
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał dekalog moralny bohaterów
b) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) nie opisywał suchej rzeczywistości
d) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Arkadiusz
b) Julek
c) Marek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) zbyt łagodny opis obozowego życia
b) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
c) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
d) pominięcie ważnych obozowych faktów
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) pomocnik kapo
b) Vorarbeiter
c) sanitariusz w szpitalu
d) inaczej blokowy
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) ujawniał swoje uczucia i emocje
b) dążył do obiektywizmu
c) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
d) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) w obozie amerykańskim
b) na Harmenzach
c) na Pawiaku
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) mistyką
b) religią
c) upadkiem wiary
d) niesprawiedliwością
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
d) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) honorową salwą
b) apelem
c) dając przepustki więźniom
d) inscenizacją
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) zemścić się na oprawcach
c) oskarżać hitlerowców
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) zdobycie pożywienia
b) przeżycie
c) śmierć
d) ucieczka
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) pracował na budowie
b) nie miał stałego zajęcia
c) wykładał na uniwersytecie
d) był magazynierem
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek Auschwitzu
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek obozowy
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) grupa Żydów
c) stołówka obozowa
d) oddział robotniczy
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje potrącony przez dorożkę
b) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje wypuszczony z więzienia
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) zakład budowlany
b) zakład przemysłowy
c) fabryka
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
c) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
d) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Tagi: