Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Ukraińcy
b) Niemcy
c) Polacy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) nie miał stałego zajęcia
b) wykładał na uniwersytecie
c) pracował na budowie
d) był magazynierem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
b) lata 1933-45 i hitlerowski terror
c) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
d) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Julek
b) Arkadiusz
c) Marek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
b) dokument zwolnieniający z więzienia
c) dzień odpoczynku
d) dokument z przepustką
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Ravensbruck
b) w Oświęcimiu
c) w majątku na Harmenzach
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Tuśką
b) Marianną
c) Tunią
d) Maryśką
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) przeżycie
c) śmierć
d) zdobycie pożywienia
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) zbrodniarz
b) ludobójca
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wróg polskości
Rozwiązanie


Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zakatowano ją na Pawiaku
b) zastrzelono ją podczas łapanki
c) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
d) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
b) więźniowie opisani są jako grupa
c) opisany jest jeden więzień
d) opisani są przede wszystkim oprawcy
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
b) oddział robotniczy
c) grupa Żydów
d) stołówka obozowa
Rozwiązanie

Kanada to:
a) obozowy szpital
b) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
c) komando pracujące w krematorium
d) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) religią
b) niesprawiedliwością
c) upadkiem wiary
d) mistyką
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Matura na Targowej"
d) "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) podczas transportu więźniów
b) w getcie
c) na Pawiaku
d) w Oświęcimiu
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Partia Reformatorów
b) Polska Próba Rozbrojeniowa
c) Polski Proces Reformy
d) Polska Partia Robotnicza
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) urzędnik Szrajer
b) Zbigniew Namokel
c) Żyd Mławski
d) zecer Kowalski
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
c) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
d) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) nowe ubrania
c) pieniądze
d) kosztowności
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1970
b) 1950
c) 1980
d) 1960
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) pomocnik kapo
b) Vorarbeiter
c) inaczej blokowy
d) sanitariusz w szpitalu
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) wolność
c) jedzenie
d) klęska hitlerowców
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
b) niemieckie obozy przejściowe
c) obozy dla hitlerowców
d) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "Chłopiec z Biblią"
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) zupy z kotła
b) buraka
c) trucizny
d) bochenka chleba
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
b) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
c) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
d) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1943
b) W 1942
c) W 1944
d) W 1941
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
c) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
d) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem niezauważalnym przez innych
b) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
c) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) krematorium
b) łaźnia
c) blok
d) stróżówka
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek obozowy
b) człowiek Auschwitzu
c) człowiek z podwójną moralnością
d) człowiek zlagrowany
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Julek, Arkadiusz i Bogdan
b) Marek, Andrzej, Arkadiusz
c) Andrzej, Arkadiusz i Julek
d) Artur, Marek i Julek
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Krakowie
b) W Warszawie
c) W Wilnie
d) We Lwowie
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Coraz dalej"
b) „Gdziekolwiek ziemia…”
c) "Ludzie i świat"
d) "Pokolenie"
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
b) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
c) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) wybór najsilniejszych więźniów
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) germanistykę
b) polonistykę
c) chemię
d) historię
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) honorową salwą
b) apelem
c) dając przepustki więźniom
d) inscenizacją
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) zawsze podlegają jednolitej ocenie
b) są postaciami archetypowymi
c) są albo dobre albo złe
d) niepodlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) zemścić się na oprawcach
c) oskarżać hitlerowców
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) ujawniał swoje uczucia i emocje
b) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
c) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
d) dążył do obiektywizmu
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje rozstrzelany
c) zostaje potrącony przez dorożkę
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
b) pominięcie ważnych obozowych faktów
c) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
d) zbyt łagodny opis obozowego życia
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) fabryka
b) gospodarstwo rolne
c) zakład przemysłowy
d) zakład budowlany
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) kult smierci
b) odczłowieczenie
c) uprzedmiotowienie
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "Pożegnanie z Marią"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
c) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
d) dom publiczny w obozie
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) w Oświęcimiu
b) na Pawiaku
c) na Harmenzach
d) w obozie amerykańskim
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Chłopiec z Biblią"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) nie opisywał suchej rzeczywistości
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) nie mają żadnych zasad
b) zachowują swoje zasady do końca
c) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
d) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) europejskiej kulturze
b) antysemityzmie
c) bezdusznym nacjonalizmie
d) powstaniu światowych koncernów
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
c) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
b) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
c) urządzenie łapanki
d) otoczenie getta
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) opisów przyrody
c) opisów turpistycznych
d) stosowania techniki kontrastu
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) magazynier
c) pomocnik kapo
d) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z chemii
b) Z polskiego
c) Z matematyki
d) Z fizyki
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Hoffman
b) Andrzej Wajda
c) Janusz Kijowski
d) Jerzy Andrzejewski
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: