Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "Ludzie, którzy szli"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Proszę państwa do gazu"
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
b) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
c) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
c) obozy dla hitlerowców
d) niemieckie obozy przejściowe
Rozwiązanie

Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) niesprawiedliwością
b) religią
c) upadkiem wiary
d) mistyką
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) urzędnik Szrajer
b) Zbigniew Namokel
c) zecer Kowalski
d) Żyd Mławski
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
b) magazynier
c) blokowy
d) pomocnik kapo
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w getcie
b) w Oświęcimiu
c) podczas transportu więźniów
d) na Pawiaku
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) w Oświęcimiu
b) na Pawiaku
c) w Ravensbruck
d) w majątku na Harmenzach
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) jedzenie
b) kosztowności
c) nowe ubrania
d) pieniądze
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Harmenzach
b) w Oświęcimiu
c) na Pawiaku
d) w obozie amerykańskim
Rozwiązanie


W opowiadaniach Borowskiego:
a) opisani są przede wszystkim oprawcy
b) opisany jest jeden więzień
c) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
d) więźniowie opisani są jako grupa
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Matura na Targowej"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Chłopiec z Biblią"
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) więźniem niezauważalnym przez innych
b) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
c) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
d) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wróg polskości
c) zbrodniarz
d) ludobójca
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) zemścić się na oprawcach
b) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
c) milczeć
d) oskarżać hitlerowców
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) fabryka
b) zakład przemysłowy
c) zakład budowlany
d) gospodarstwo rolne
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) polonistykę
b) germanistykę
c) historię
d) chemię
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
b) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
c) zachowują swoje zasady do końca
d) nie mają żadnych zasad
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1941
b) W 1943
c) W 1942
d) W 1944
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) łaźnia
b) krematorium
c) stróżówka
d) blok
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z polskiego
b) Z matematyki
c) Z chemii
d) Z fizyki
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Coraz dalej"
b) "Pokolenie"
c) "Ludzie i świat"
d) „Gdziekolwiek ziemia…”
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
b) dokument zwolnieniający z więzienia
c) dokument z przepustką
d) dzień odpoczynku
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) jedzenie
b) ucieczka
c) wolność
d) klęska hitlerowców
Rozwiązanie

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Marek
b) Andrzej
c) Julek
d) Arkadiusz
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
b) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
c) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
d) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Matura na Targowej"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) nie opisywał suchej rzeczywistości
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) kult smierci
b) odczłowieczenie
c) uprzedmiotowienie
d) zmartwychstanie
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
b) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
d) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Polacy
b) Ukraińcy
c) Żydzi
d) Niemcy
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) zdobycie pożywienia
c) śmierć
d) przeżycie
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) miejsce wymiany towarów w obozie
b) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) dom publiczny w obozie
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) powstaniu światowych koncernów
b) antysemityzmie
c) bezdusznym nacjonalizmie
d) europejskiej kulturze
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Marianną
b) Maryśką
c) Tunią
d) Tuśką
Rozwiązanie

Borowski młodość spędził:
a) W Wilnie
b) We Lwowie
c) W Krakowie
d) W Warszawie
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) był magazynierem
b) wykładał na uniwersytecie
c) nie miał stałego zajęcia
d) pracował na budowie
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) zawsze podlegają jednolitej ocenie
b) są albo dobre albo złe
c) niepodlegają jednolitej ocenie
d) są postaciami archetypowymi
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
b) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
c) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
d) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje wypuszczony z więzienia
b) zostaje potrącony przez dorożkę
c) zostaje rozstrzelany
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) inaczej blokowy
b) pomocnik kapo
c) Vorarbeiter
d) sanitariusz w szpitalu
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Artur, Marek i Julek
b) Marek, Andrzej, Arkadiusz
c) Julek, Arkadiusz i Bogdan
d) Andrzej, Arkadiusz i Julek
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1980
b) 1970
c) 1960
d) 1950
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) grupa Żydów
b) stołówka obozowa
c) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
d) oddział robotniczy
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) trucizny
b) zupy z kotła
c) buraka
d) bochenka chleba
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
c) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
d) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
Rozwiązanie

PPR to:
a) Polska Próba Rozbrojeniowa
b) Polska Partia Reformatorów
c) Polska Partia Robotnicza
d) Polski Proces Reformy
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Śmierć powstańca"
b) "Chłopiec z Biblią"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
b) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
c) lata 1933-45 i hitlerowski terror
d) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) rozstrzelanie części więźniów
b) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
c) wybór najsilniejszych więźniów
d) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
b) pominięcie ważnych obozowych faktów
c) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
d) zbyt łagodny opis obozowego życia
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "Ludzie, którzy szli"
d) "U nas, w Auschwitzu…"
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
b) urządzenie łapanki
c) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
d) otoczenie getta
Rozwiązanie

Kanada to:
a) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
b) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
c) komando pracujące w krematorium
d) obozowy szpital
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
c) zastrzelono ją podczas łapanki
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów naturalistycznych
b) stosowania techniki kontrastu
c) opisów turpistycznych
d) opisów przyrody
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Jerzy Andrzejewski
b) Jerzy Hoffman
c) Andrzej Wajda
d) Janusz Kijowski
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) ujawniał swoje uczucia i emocje
b) dążył do obiektywizmu
c) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
d) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) dając przepustki więźniom
b) apelem
c) honorową salwą
d) inscenizacją
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek zlagrowany
b) człowiek z podwójną moralnością
c) człowiek obozowy
d) człowiek Auschwitzu
Rozwiązanie

Tagi: