Opowiadania Borowskiego
      Opowiadania Borowskiego | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowanieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Który z bohaterów opowiadania „Matura na Targowej” zginął pod gruzami warszawskiej barykady?
a) Arkadiusz
b) Marek
c) Julek
d) Andrzej
Rozwiązanie

Borowski nie był związany z:
a) "Krajem i Światem", "Kuźnicą", Rzeczpospolitą"
b) "Rzeczpospolitą", "Nową Kulturą", "Pokoleniem"
c) „Pokoleniem”,„Światem Młodych”, "Rzeczpospolitą"
d) „Kuźnicą”, „Nurtem", "Nową Kulturą"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
PPR to:
a) Polski Proces Reformy
b) Polska Próba Rozbrojeniowa
c) Polska Partia Robotnicza
d) Polska Partia Reformatorów
Rozwiązanie

KOMANDO to:
a) stołówka obozowa
b) pomieszczenie, gdzie mogli przebywać wyłącznie Niemcy
c) oddział robotniczy
d) grupa Żydów
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań Borowskiego:
a) są albo dobre albo złe
b) niepodlegają jednolitej ocenie
c) są postaciami archetypowymi
d) zawsze podlegają jednolitej ocenie
Rozwiązanie

"Kto pierwszy przy kotle, ten lepszy". Takie zasady panowały:
a) na Harmenzach
b) w Oświęcimiu
c) na Pawiaku
d) w obozie amerykańskim
Rozwiązanie

Adaptację opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem” wyreżyserował:
a) Janusz Kijowski
b) Jerzy Andrzejewski
c) Andrzej Wajda
d) Jerzy Hoffman
Rozwiązanie

Czym zajmował się Tadek z opowiadania "Pożegnianie z Marią"?
a) pracował na budowie
b) był magazynierem
c) nie miał stałego zajęcia
d) wykładał na uniwersytecie
Rozwiązanie

Opowiadanie "Chłopiec z biblią" rozgrywa się:
a) w getcie
b) na Pawiaku
c) w Oświęcimiu
d) podczas transportu więźniów
Rozwiązanie

Ukochaną Borowskiego - Marię - zwano:
a) Maryśką
b) Marianną
c) Tuśką
d) Tunią
Rozwiązanie


Borowski młodość spędził:
a) W Wilnie
b) We Lwowie
c) W Warszawie
d) W Krakowie
Rozwiązanie

Co studiowała Maria z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) germanistykę
b) historię
c) chemię
d) polonistykę
Rozwiązanie

Pawiak – to:
a) nieistniejące w Warszawie zbudowane przez hitlerowców
b) funkcjonujące do dziś więzienie, które powstało w dwudziestoleciu miedzywojennym
c) funkcjonujące do dziś więzienie w Warszawie
d) nieistniejące już więzienie, które zbudowali w Warszawie Rosjanie
Rozwiązanie

Premiera filmu "Krajobraz po bitwie” miała miejsce w roku:
a) 1960
b) 1970
c) 1950
d) 1980
Rozwiązanie

Cytat: „Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym” pochodzi z opowiadania:
a) "Proszę państwa do gazu"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Pożegnanie z Marią"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

FLEGER to:
a) inaczej blokowy
b) Vorarbeiter
c) pomocnik kapo
d) sanitariusz w szpitalu
Rozwiązanie

Borowski nie był więźniem:
a) na Pawiaku
b) w Oświęcimiu
c) w Ravensbruck
d) w majątku na Harmenzach
Rozwiązanie

Jaki los spotkał Marię z opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) zagazowano ją w obozie koncentracyjnym
b) zastrzelono ją podczas próby ucieczki z obozu koncentracyjnego
c) zastrzelono ją podczas łapanki
d) zakatowano ją na Pawiaku
Rozwiązanie

„»Moralność odwróconego dekalogu» polega na tym, że:
a) aby przeżyć w obozie mnie wolno było łamać zasad moralnych
b) należy zachować w obozie zasady dekalogu mimo wszystko
c) zachowania naganne w obozie na wolności są pożądane
d) zachowania naganne na wolności, w obozie są pożądane
Rozwiązanie

Filip Zylber nakręcił film na podstawie opowiadania:
a) "Pożegnanie z Marią"
b) "Śmierć powstańca"
c) "Bitwa pod Grunwaldem"
d) "Matura na Targowej"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Bezwarunkowe podporządkowanie milionów garstce ludzi z karabinami nazywa Borowski:
a) niesprawiedliwością
b) mistyką
c) religią
d) upadkiem wiary
Rozwiązanie

Najważniejszym celem w obozie było:
a) ucieczka
b) zdobycie pożywienia
c) przeżycie
d) śmierć
Rozwiązanie

Życie w okupowanej przez Niemców Warszawie Borowski opisuje w opowiadaniach:
a) "Bitwa pod Grunwaldem" i "Śmierć powstańca"
b) "Śmierć powstańca" i "Pożegnanie z Marią”
c) „Matura na Targowej” i „Pożegnanie z Marią”
d) "Chłopiec z Biblią" i "Bitwa pod Grunwaldem"
Rozwiązanie

Technika behawiorystyczna polega na:
a) przedstawieniu człowieka, opisującym jego myśli czy wewnętrzne przekonania, a nie wygląd
b) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a także myśli oraz wewnętrzne przekonania
c) przedstawieniu człowieka, opisującym jego wygląd, zachowanie i język, a nie myśli czy wewnętrzne przekonania
d) przedstawieniu człowieka, opisującym jego charakter
Rozwiązanie

Kanada to:
a) miejsce w obozie gdzie można było nielegalnie zdobyć jedzenie
b) obozowy szpital
c) komando pracujące w krematorium
d) komando pracujące przy transportach przychodzących do obozu
Rozwiązanie

Obrazu realiów obozowego życia nie poznajemy w opowiadaniu:
a) "Chłopiec z Biblią"
b) "U nas, w Auschwitzu…"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Koledzy Tadka z opowiadania „Matura na Targowej” to:
a) Andrzej, Arkadiusz i Julek
b) Julek, Arkadiusz i Bogdan
c) Artur, Marek i Julek
d) Marek, Andrzej, Arkadiusz
Rozwiązanie

Romek, dywersant spod Radomia występuje w opowiadaniu:
a) "Matura na Targowej"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Śmierć powstańca"
d) "Chłopiec z Biblią"
Rozwiązanie

Głównym tematem w więzieniu było:
a) ucieczka
b) wolność
c) jedzenie
d) klęska hitlerowców
Rozwiązanie

Nina z opowiadania "Bitwa pod Grunwaldem" została zastrzelona:
a) przez hitlerowskiego oficera podczas ucieczki z obozu
b) przez amerykańskiego żołnierza podczas powrotu do obozu
c) przez amerykańskiego żołnierza podczas ucieczki z obozu
d) przez hitlerowskiego oficera podczas powrotu do obozu
Rozwiązanie

Z którego opowiadania pochodzi cytat: „wojna minie, a poezja zostanie”?
a) "Bitwa pod Grunwaldem"
b) "Proszę państwa do gazu"
c) "U nas, w Auschwitzu…"
d) "Pożegnanie z Marią"
Rozwiązanie

Vorarbeiter to:
a) blokowy
b) magazynier
c) pomocnik kapo
d) więzień przeznaczony do rozładowywania transportów
Rozwiązanie

Członkowie Kanady dzięki swej pracy zdobywali:
a) nowe ubrania
b) kosztowności
c) pieniądze
d) jedzenie
Rozwiązanie

Z czego bohaterowie opowiadania „Matura na Targowej” zdawali na ulicy Targowej maturę?
a) Z matematyki
b) Z polskiego
c) Z fizyki
d) Z chemii
Rozwiązanie

Wybiórka to:
a) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do zagazowania
b) rozstrzelanie części więźniów
c) selekcja więźniów, z których część przeznaczano do przeniesienia do innej pracy
d) wybór najsilniejszych więźniów
Rozwiązanie

Listy składają się na treść opowiadania:
a) "U nas, w Auschwitzu…"
b) "Bitwa pod Grunwaldem"
c) "Proszę państwa do gazu"
d) "Ludzie, którzy szli"
Rozwiązanie

Nowy typ bohatera w opowiadaniach to:
a) człowiek Auschwitzu
b) człowiek zlagrowany
c) człowiek obozowy
d) człowiek z podwójną moralnością
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowski:
a) skupiał się na cechach psychicznych bohaterów
b) subiektywnie przedstawiał wydarzenia obozowe
c) ujawniał swoje uczucia i emocje
d) dążył do obiektywizmu
Rozwiązanie

Cyklowi opowiadań "Pożegnanie z Marią" zarzucano:
a) cynizm i umyślną brutalizację życia obozowego
b) pominięcie ważnych obozowych faktów
c) ironiczne podejście do tematu ludzkiej śmierci
d) zbyt łagodny opis obozowego życia
Rozwiązanie

»Czasami pogardy« nazywamy:
a) lata 1939-45 i okupację hitlerowską w Polsce
b) rok 1943 i likwidację getta warszawskiego
c) lata 1933-45 i hitlerowski terror
d) czas funkcjonowania obozu koncenntracyjnego w Oświęcimiu
Rozwiązanie

Do SONDERKOMMANDO należeli:
a) Ukraińcy
b) Polacy
c) Żydzi
d) Niemcy
Rozwiązanie

Obozy dipisów to:
a) rosyjskie obozy na terenach ZSRR
b) niemieckie obozy przejściowe
c) obozy dla hitlerowców
d) m.in. amerykańskie ośrodki dla uchodźców
Rozwiązanie

Niemiec w opowiadaniach Borowskiego to:
a) zbrodniarz
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wróg polskości
d) ludobójca
Rozwiązanie

W opowiadaniach Borowskiego:
a) więźniowie opisani są jako grupa
b) opisany jest jeden więzień
c) opisane są przemyślenia wybranych więźniów
d) opisani są przede wszystkim oprawcy
Rozwiązanie

„Zauna” to:
a) blok
b) łaźnia
c) krematorium
d) stróżówka
Rozwiązanie

Narrator opowiadań jest:
a) wyróżniającym się ogładą i inteligencją więźniem
b) więźniem niezauważalnym przez innych
c) wyróżniającym się siłą i uporem więźniem
d) więźniem przeciętnym, jednym z wielu
Rozwiązanie

Uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem uczczono w amerykańskim obozie:
a) inscenizacją
b) dając przepustki więźniom
c) apelem
d) honorową salwą
Rozwiązanie

Jednym z głównych sposobów używanych przez Niemców w dla zatrzymania większej liczby więźniów było:
a) zatrzymywanie korzystających z transportu publicznego
b) otoczenie getta
c) likwidowanie wsi w okolicach wielkich miast
d) urządzenie łapanki
Rozwiązanie

Nagrodą za dobrą pracę w obozie mógł być:
a) dokument zwolnieniający z więzienia
b) dzień odpoczynku
c) dokument z przepustką
d) woreczek z niezjedzonymi skórkami od chleba
Rozwiązanie

W którym roku rozgrywa się akcja opowiadania "Pożegnanie z Marią"?
a) W 1942
b) W 1944
c) W 1941
d) W 1943
Rozwiązanie

Powstaniec warszawski, bohater opowiadania "Śmierć powstańca", zmarł po zjedzeniu":
a) zupy z kotła
b) trucizny
c) bochenka chleba
d) buraka
Rozwiązanie

Tytułowy bohater opowiadania "Chłopiec z Biblią":
a) zostaje rozstrzelany
b) zostaje wypuszczony z więzienia
c) zostaje potrącony przez dorożkę
d) zostaje ciężko pobity podczas przesłuchania
Rozwiązanie

Przyczynę narodzin totalitaryzmu Borowski upatruje w:
a) europejskiej kulturze
b) bezdusznym nacjonalizmie
c) antysemityzmie
d) powstaniu światowych koncernów
Rozwiązanie

Reifikacja to:
a) zmartwychstanie
b) odczłowieczenie
c) kult smierci
d) uprzedmiotowienie
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach:
a) nie osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
b) osądzał więźniów z perspektywy humanitarnej
c) osądzał dekalog moralny bohaterów
d) nie opisywał suchej rzeczywistości
Rozwiązanie

"Nowym" w opowiadaniu "Chłopiec z biblią" jest:
a) zecer Kowalski
b) Żyd Mławski
c) Zbigniew Namokel
d) urzędnik Szrajer
Rozwiązanie

Bohaterowie opowiadań w obozie:
a) przeciwstawiają się przejawom łamania moralnych zasad
b) przystosowują się do obozowych warunków zmieniając swoje zasady
c) zachowują swoje zasady do końca
d) nie mają żadnych zasad
Rozwiązanie

Debiutancki tom poezji Borowskiego nosił tytuł:
a) "Pokolenie"
b) „Gdziekolwiek ziemia…”
c) "Ludzie i świat"
d) "Coraz dalej"
Rozwiązanie

Ci, którzy przeżyli pobyt w obozie mieli według Borowskiego za zadanie:
a) milczeć
b) zemścić się na oprawcach
c) oskarżać hitlerowców
d) dać świadectwo prawdzie o czasach „epoki pieców”.
Rozwiązanie

Harmenzy to:
a) gospodarstwo rolne
b) fabryka
c) zakład budowlany
d) zakład przemysłowy
Rozwiązanie

Borowski w opowiadaniach unika:
a) opisów przyrody
b) opisów naturalistycznych
c) opisów turpistycznych
d) stosowania techniki kontrastu
Rozwiązanie

Perskim Rynkiem nazywano:
a) dom publiczny w obozie
b) miejsce wymiany towarów w obozie
c) część obozu w Auschwitz przeznaczoną dla kobiet
d) obóz przeznaczony dla kobiet w Birkenau
Rozwiązanie

Tagi: